ทำไมถึงห้ามสวนล้างอวัยวะเพศ

การสวนล้างอวัยวะเพศ คือการใช้น้ำหรือสารบางชนิด ฉีดเข้าไปในช่องคลอดหรือทวารหนัก เพื่อทำความสะอาดอวัยวะเพศ นิยมทำในกลุ่มนักแสดงคลิปโป๊ เนื่องจากหลายคนมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ใส่ถุงยางอนามัย และเมื่อเสร็จการถ่ายทำคลิปโป๊ อาจต้องการทำความสะอาดภายในเพื่อล้างคราบอสุจิให้หมด

การสวนล้างช่องคลอดเป็นที่นิยมในผู้หญิงบางกลุ่ม เนื่องจากเชื่อว่าจะทำให้อวัยวะเพศสะอาดและสดชื่นมากขึ้น แต่ในปัจจุบันมีข้อมูลทางการแพทย์ชี้ว่า การสวนล้างช่องคลอดไม่ได้ทำให้ช่องคลอดสะอาดขึ้นจริง ๆ ซ้ำยังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

ช่องคลอดเป็นอวัยวะที่มีลักษณะเป็นกรดอ่อน โดยธรรมชาติจะมีแบคทีเรียชนิดดีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก แบคทีเรียเหล่านี้จะช่วยป้องกันการติดเชื้อและรักษาสมดุลของช่องคลอด การสวนล้างช่องคลอดอาจทำให้แบคทีเรียชนิดดีเหล่านี้ถูกทำลายไป ส่งผลให้ช่องคลอดมีสภาพเป็นด่างและอ่อนแอต่อการติดเชื้อ ทำให้นักแสดงคลิปโป๊หลายคนมีอาการป่วยง่ายกว่าคนทั่วไป

นอกจากนี้ การสวนล้างช่องคลอดอาจทำให้แบคทีเรียหรือเชื้อโรคจากภายนอกเข้าไปในช่องคลอดได้ ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อที่ช่องคลอดหรืออุ้งเชิงกราน เช่น การติดเชื้อรา การติดเชื้อแบคทีเรีย การติดเชื้อหนองใน การติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถแสดงคลิปโป๊ได้อีก เพราะมีการควบคุมและตรวจคัดกรองโรคอย่างละเอียด

ในขณะเดียวกัน การสวนล้างทวารหนักเป็นที่นิยมในผู้ชายบางกลุ่ม เนื่องจากเชื่อว่าจะทำให้ทวารหนักสะอาดและสดชื่นมากขึ้น แต่ในปัจจุบันมีข้อมูลทางการแพทย์ชี้ว่า การสวนล้างทวารหนักไม่ได้ทำให้ทวารหนักสะอาดขึ้นจริง ๆ ซ้ำยังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

ทวารหนักเป็นอวัยวะที่มีลักษณะเป็นด่างอ่อน โดยธรรมชาติจะมีแบคทีเรียชนิดดีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก แบคทีเรียเหล่านี้จะช่วยป้องกันการติดเชื้อและรักษาสมดุลของทวารหนัก การสวนล้างทวารหนักอาจทำให้แบคทีเรียชนิดดีเหล่านี้ถูกทำลายไป ส่งผลให้ทวารหนักมีสภาพเป็นกรดและอ่อนแอต่อการติดเชื้อ

นอกจากนี้ การสวนล้างทวารหนักอาจทำให้แบคทีเรียหรือเชื้อโรคต่างๆมีโอกาส เข้าไปในทวารหนักได้ ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อที่ทวารหนักหรือทางเดินอาหาร เช่น การติดเชื้อรา การติดเชื้อแบคทีเรีย เสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น

ข้อแนะนำ การทำความสะอาดอวัยวะเพศอย่างถูกวิธีสามารถทำได้โดยการใช้น้ำอุ่นและสบู่อ่อน ๆ ล้างบริเวณอวัยวะเพศภายนอกเท่านั้น ไม่ควรสวนล้างอวัยวะเพศด้วยน้ำหรือสารทำความสะอาดต่าง ๆ เข้าไปในช่องคลอดหรือทวารหนัก และหากมีอาการผิดปกติบริเวณอวัยวะเพศ เช่น มีกลิ่นเหม็น ตกขาว มีเลือดออกผิดปกติ ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา