คนแบบไหนที่ทำให้สังคมไม่น่าอยู่

หลายคนมีพฤติกรรมที่ส่งผลเสียทางด้านสังคม คือความผิดปกติทางจิตอย่างหนึ่ง   ส่งผลทำให้ผู้ป่วยก้าวร้าว   แข็งกระด้าง    ไม่เคารพสิทธิของคนอื่น    และมีความเป็นไปได้ที่จะใช้ความรุนแรง  รวมถึงมีพฤติกรรมการดูคลิปโป้Onlyfansหีสวยแบบหมกมุ่น บุคลิกการต่อต้านสังคมมักจะพบได้ในวัยเด็กหรือวัยรุ่น และมีผลระยะยาวในการใช้ชีวิตของผู้ป่วย

        ผู้ที่ต่อต้านสังคม   จะรู้สึกเฉยๆต่อผู้อื่นหรือสังคมรอบข้าง  และเอาความพอใจของตัวเองเป็นหลัก  แล้วจะไม่พอใจเมื่ออยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ขัดแย้งกับตนเอง  อย่างเช่น ถ้าต้องการดูคลิปโป้Onlyfansหีสวยต้องได้ดูในทันที ไม่สนใจว่าคลิปโป้Onlyfansหีสวยที่ดูจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ใด  และมีพฤติกรรมแหกกฏบ่อยครั้ง   และนำไปสู่การติดสุราหรือยาเสพติด   และไม่สามารถรับผิดชอบการงานหรือชีวิตครอบครัวได้

อาการที่เข้าข่ายบุคลิกภาพต่อต้านสังคม โดยในแต่ละคนจะมีนิสัยที่ต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค   คู่มือในการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชของแพทย์อเมริกันฉบับที่ 5  แบ่งแยกโรคบุคลิกภาพต่อต้านสังคมไว้ได้แก่

   -​ ขาดความรับผิดชอบชั่วดี ขาดความเห็นอกเห็นใจ

   -​ อารมณ์ง่ายอารมณ์แปรปรวนมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว บางครั้งเจอคลิปโป้Onlyfansหีสวยที่ไม่ถูกใจก็จะโมโห

   -​ ขาดความยั้งคิดหุนหันพลันแล่น

   -​ โกหกหลอกลวงเสแสร้งเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ 

บุคลิกภาพต่อต้านสังคมเกิดจากอะไร

        มักจะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด บางคนใช้คลิปโป้Onlyfansหีสวยระบายอารมณ์มากเกินไป ผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่าปัจจัยทางด้านพันธุกรรมและทางด้านร่างกาย  รวมไปถึงปัจจัยภายนอกเรื่องของการเลี้ยงดูและประสบการณ์ในวัยเยาว์ส่งผลทำใ​ห้​เกิดโรคบุคลิกภาพต่อต้านสังคมได้

ปัจจัยภายใน

   ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด   แต่พันธุกรรมหรือยีนมีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย   ความผิดปกติของสมองเป็นสาเหตุที่ไปกระตุ้นให้เกิดโรคบุคลิกภาพต่อต้านสังคมได้เช่น   สารเคมีในสมองไม่เท่ากัน  การพัฒนาทางสมองบกพร่อง   ได้รับอุบัติเหตุกระทบกระเทือนสมอง เป็นต้น

ปัจจัยภายนอก

     การเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อม   เช่นกันถูกทำร้ายร่างกาย    อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ความรุนแรง  โดยเฉพาะในครอบครัว   หรือพ่อแม่ที่มีความผิดปกติทางจิตเป็นต้น   สภาพแวดล้อมที่โรงเรียนก็อาจจะส่งผลได้  เช่น   ถูกเพื่อนทำร้ายร่างกาย  กลั่นแกล้ง  ข่มขู่  ล้อเลียน

     ผู้ป่วยส่วนมากมักไม่รักษา   เพราะคิดว่าตนเองไม่ผิดปกติ  แต่มาพบแพทย์ด้วยปัญหาอื่นเช่น    ติดเหล้าหรือติดสิ่งเสพติด    ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวล   การรักษาโรคนี้ทำได้ยากและไม่มีการรักษาที่เจาะจง    การรักษาอาจจะต่างกันตามอาการและปัญหาของแต่ละคน   รวมถึงให้ความร่วมมือเต็มใจที่จะรักษา