คนแบบไหนที่ทำให้สังคมไม่น่าอยู่

หลายคนมีพฤติกรรมที่ส่งผลเสียทางด้านสังคม คือความผิดปกติทางจิตอย่างหนึ่ง   ส่งผลทำให้ผู้ป่วยก้าวร้าว   แข็งกระด้าง    ไม่เคารพสิทธิของคนอื่น    และมีความเป็นไปได้ที่จะใช้ความรุนแรง  รวมถึงมีพฤติกรรมการดูคลิปโป้Onlyfansหีสวยแบบหมกมุ่น บุคลิกการต่อต้านสังคมมักจะพบได้ในวัยเด็กหรือวัยรุ่น และมีผลระยะยาวในการใช้ชีวิตของผู้ป่วย

Read More